Název firmy:
AUTO JAROV, s.r.o. Kunratice
Sídlo firmy:
Vídeňská 126/1755
CZ-14800 Praha - Kunratice
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: